Hårda minnen för rymden

Två strålningståliga minneskomponenter från Cypress har blivit certifierade i "Qualified Manufacturers List", klass V och klass Q.

 

Det gäller företagets 72 Mbit QDR-II+ (Quad Data Rate II+) SRAM och deras asynkrona 4 Mbit SRAM. I bägge fallen handlar det om högsta standarden för rymd- och flygtillämpningar.
72 Mbit-minnet klarar datahastigheter upp till 36 Gbit/s och det är möjligt att samtidigt läsa och skriva i minnet. Komponenten lämpar sig för rekonfigurerbara plattformar, till exempel satelliter som programmeras om i rymden. Den låga latensen gör dem också lämpliga för radar- och nätverksapplikationer i rymden.
– Vi fortsätter vårt program för att leverera högprestandakomponenter med QML klass V-kvalificering för rymdtillämpningar, säger Sam Geha, ansvarig för Aerospace and Defense Business Unit hos Cypress.

Comments are closed.