Gemensam satsning på företagande och FoU

Saab Dynamics, Karlskoga kommun och Örebro universitet gör en gemensam satsning på företagande, forskning och innovation. Tisdagen den 8 maj undertecknade de tre parterna en avsiktsförklaring som uppges vara starten på ett omfattande utvecklingsarbete.

Planerna omfattar åtgärder för att etablera och utveckla en företagspark (Karlskoga Science Park), stärka forskning och utbildning inom teknikområdet, samt stimulera tillväxt och innovation.

– En avgörande framgångsfaktor för den högteknologiska industrin är att det finns en miljö som stärker forskning, utbildning och innovationer i närheten av våra verksamhetsorter. Därför ser vi satsningen på Campus Alfred Nobel, tillsammans med Karlskoga kommun och Örebro universitet, som en möjlighet att fortsatt ligga i teknikens framkant, samtidigt som det skapas en rekryteringsbas av framtida högkvalificerade ingenjörer till Saab Dynamics, säger Saab Dynamics vd Tomas Samuelsson.

Utvecklingsarena
För Karlskoga kommun är avsiktsförklaringen ett steg mot målet att förverkliga sin vision för 2020.

– Förnyelse med hjälp av tradition är en av ledstjärnorna i vår vision för Karlskoga vilket det här trepartssamarbetet – kommun, näringsliv och universitet – är ett mycket gott exempel på. Alla tre parterna har något att vinna på det här och Karlskoga Science Park kommer att vara utvecklingsarenan för samarbetet mellan forskning och tillverkning, säger kommundirektör Anna Drevenstam.

Strategiskt samarbete

På Campus Alfred Nobel i Karlskoga finns Örebro universitets ”Forskningscentrum för modellering och simulering”. Där bedrivs tillämpad forskning inom området produkt- och processutveckling samt metodforskning inom interaktiva system. Nu kommer universitetet att stärka sin forskning och utbildning genom att inrikta sig på produktframtagning av komplexa system.

– Det här förutsätter ett nära och strategiskt samarbete med näringslivet och kommunen där avsiktsförklaringen är ett viktigt steg på vägen. En samsyn är också värdefull i arbetet med den ansökan om examensrätter för civilingenjörer som universitetet planerar att lämna in till Högskoleverket, säger rektor Jens Schollin på Örebro universitet i ett pressmeddelande.

Comments are closed.