Ge Acreo tips via molnet

Hur skall man bäst utnyttja den bioplattform som Acreo Swedish ICT i samarbete med Linköpings universitet har utvecklat? Genom molntjänsten WIDE, från Idea2Innovation, bjuder man nu in allmänheten att komma med nya idéer på användningsområden.

Printed Electronics Arena, PEA, är ett samverkansprojekt mellan Acreo Swedish ICT, Linköpings universitet och Norrköping Science Park för att utveckla tryckt elektronik. Ett nystartat projekt, PEA Open, syftar till en början på att hitta lösningar för den biosensorplattform som institutet tagit fram.
– Vi är experter på teknik men ser inte alltid de fantastiska lösningar som tekniken kan leda till. Vi tror att många av dessa lösningar kan finnas ute hos allmänheten och småföretag. Genom att använda molntjänsten WIDE för att samla in och utveckla idéer hoppas vi kunna engagera människor att dela med sig av sina idéer, säger Tommy Höglund projektledare för PEA.
Eftersom biosensorn är implementerad i tryckt elektronik kan den produceras i stora volymer på ett kostnadseffektivt sätt jämfört med motsvarande produkter på dagens marknad. Sensorn kan dessutom fungera för kostnadseffektiva engångstester, vilket skulle kunna revolutionera vardagen för många patienter som behöver ta olika typer av tester. Den första prototyp av biosensor som finns framme är avsedd för test av glukosprover.
Idéflödet finns att följa via www.printedelectronicsarena.com .

 

Comments are closed.