Gävleprofessor fick 50 minuter prime-time TV i Peru

– Vi satt 50 minuter i livesändning i två sessioner, säger Magnus Isaksson, professor i elektronik vid Högskolan i Gävle. Nyheten var att deras universitet besöktes av universitetslärare från väst, från Sverige.

 

Magnus Isaksson och Jan Grenholm, tekniklärare, besökte i somras under tre veckor partneruniversitetet i Juliaca, Peru. Juliaca är beläget vid Titicacasjön på 4000 meters höjd.
Samarbetet, som ursprungligen startades av elektronikgruppen vid Högskolan i Gävle, har pågått i 11 år. Det första 7 åren med ett universitet i Arequipa och de sista 4 åren med universitetet i Juliaca.
– Det är både ett lärar- och studentutbyte, säger Magnus Isaksson. Vi har haft lärare från Peru hos oss och sedan har vi genom åren tagit emot ett tiotal studenter, som gått vår masterutbildning i elektronik.
Högskolans masterutbildning i elektronik har högt renommé, och flera av de studenter som kommit genom detta samarbete har disputerat i elektronik på svenskt eller utländskt universitet. En av dem var Efrain Zenteno som blev färdig doktor här förra sommaren. Han är nu forskningschef på ett universitet i Arequipa.
– Sedan är vi ju intresserade av att få fler duktiga studenter. De har en hård utslagning och de studenter som kommer är väldigt duktiga.
De två lärarna hade ganska olika uppdrag. Jan Grenholm, som är tekniklärare för lärarprogrammen, pratade med lärarutbildarna.
– De var väldigt intresserade att höra hur vi utbildar våra lärare och hur vårt system ser ut. Jag var där för att ge en doktorandkurs för elektroniklärarna och några masterstudenter.
I Peru har en ny lagstiftning möjliggjort en mycket större forskningsbudget. Och man är nu inne i en process av att ackrediteras och bli certifierade.
– Flera av universitetslärarna i elektronik har påbörjat en forskarutbildning; doktorandkursen i elektronik var en del i den utbildningen. Den var uppskattad av kursdeltagare och universitetsledning.
– För oss är en stor del, att hjälpa till med kunskapsöverföring. Men vi får så mycket tillbaka, t ex internationella kontakter. Och det är ju också alltid värdefullt att se hur andra system ser ut.
– Det har varit fantastiskt med de studenter vi fått, där flera har blivit doktorer. Så det har varit väldigt lyckat.
Magnus Isaksson satt i 30 minuter i livesändning med 400 000 tittare. Intervjun gällde den stora nyheten att deras universitet hade fått besök av universitetslärare från väst, från Sverige. Hur samarbetet såg ut och på vilket sätt det kunde bidra till Perus utveckling av forskning och utbildning.
– För dem var det väldigt viktigt att få den här kunskapsöverföringen och möjlighet för deras lärare att bli doktorer så småningom. Samt att få kontakt med oss och få lära sig om vårt system som är mycket mera utvecklat.
– För vår del sade jag att vi har varit väldigt glada för de studenter som kommit till oss. Studenter som inte bara gått vår masterutbildning utan också till och med blivit tekniska doktorer.

Comments are closed.