Vägval för framtidens elproduktion

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) projekt Vägval el publicerar nu sin andra delrapport som handlar om alternativ för Sveriges framtida elproduktion. Rapporten redovisar olika scenarier för sol och vind, mer biokraft, ny kärnkraft eller mer vattenkraft.


Vägvalet är viktigt och det är bråttom att nå politisk enighet om strategin
Läs mer..

Läs temaartiklarna om halvledarteknik och effekthalvledare

Läs temaartiklarna om embeddedsystem

Ladda ner komponentöversikten

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Läs nyhetsbreven på webben

Comments are closed.