Gartner höjer

Marknadsanalytiker vid Gartner höjer nu prognosen för halvledare till 4,6 procents ökning under 2008. Efter att tidigare I år sänkt sin prognos för 2008 till 3,4 procent höjer man nu efter positiva signaler från PC-industrioch mobiltelefonmarknaden, Någon signifikant neddragning inom konsumentmarknaden och bilindustrinses inte för närvarande

Comments are closed.