FPGA med låg effekt

Det var länge sedan något företag försökte slå sig in på marknaden för programmerbar logik. Snarare har vi sett mindre leverantörer byta inriktning och försvinna. Men nu är det dags för en ny spelare. Silicon Blue har siktat in sig på programmerbar logik med extremt låg effektförbrukning. Och genom att använda en standardiserad 65 nm-process kan priset hållas lågt.

Grundaren, Kapil Shankar,  har varit med hela resan, från starten hos MMI och tills nyligen hos Xilinx. Han ser stora möjligheter inom mobiltelefoni och konsumentprodukter.

–  Allt handlar om effektförbrukning och här har de stora tillverkarna misslyckats. För att komma ner i verkligt låga nivåer var vi tvungna att börja om från början.

Silicon Blue använder TSMCs vanliga 65 nm lågeffektprocess, utan tillägg för flash eller annat. Processen har lågt läckage, om än inte lika höga prestanda som den snabbare 65 nm-processen.

– De traditionella FPGA-tillverkarna har hela tiden optimerat för prestanda, men det behövs inte för batterimatade tillämpningar. Vi får fullt tillräckliga prestanda, samtidigt som processen är mycket kompakt.

De första komponenterna finns redan som prover och kommer i volymproduktion efter sommaren. Först ut är iCE56L04, med 3 520 logiska celler och upp till 176 anslutningar. Lägsta aktiva strömförbrukning är bara 50 µA och volympriset skall hamna runt två dollar. Senare kommer en dubbelt så stor och en hälften så stor variant.

De första komponenterna kräver separat konfigureringsminne, men runt årsskiftet kommer de också i icke-flyktiga varianter. Silicon Blue använder en NVRAM-teknik som också den går att tillverka i vanlig CMOS.

Comments are closed.