GaN på kisel genombrott för LED

Plessey visade idag prover på lysdioder tillverkade med GaN på kisel. Det kan innebära ett genombrott i produktionspris för den snabbt växande marknaden för LED-belysning.

 – Vi producerar de här lysdioderna på vår egen sextumslina. Det innebär att vi får ut tiotusentals LED-chip på en enda wafer, säger dr Keith Strickland, CTO för Plessey. Och vi ser inga problem med att gå upp ytterligare i waferstorlek.
Här har Plessey en gigantisk fördel framför konkurrenterna. De är ensamma om att kunna lägga på galliumnitrid på en vanlig kiselskiva, med alla de kostnadsfördelar det innebär. Normalt sett måste man använda basmaterial av kiselkarbid eller safir och det ger mycket högre kostnader, bland annat på grund av dyrare material och begränsade waferstorlekar.
– Vår process har potential att ge dramatiskt mycket billigare chip, säger Barry Dennington, COO för Plessey. Det handlar om mellan 60 och 80 procent lägre produktionspris än konkurrerande processer. Då räknar vi ändå med att göra all volymproduktion i vår anläggning här i Storbritannien. Vi fick vår första MOCVD-reaktor i augusti förra året och vi räknar med att ha tio reaktorer i anläggningen om bara något år.
Steget från start till prototyp har varit kort. Till stor del beror det förstås på att processen baseras på ett välkänt basmaterial som kisel och på i grunden väl utprovade produktionsprocesser.
Till att börja med kommer Plessey framför allt att tillverka lysdioder för indikatorlampor, men målet är förstås att tillverka effektlysdioder för belysningsändamål. Där är man inte riktigt ännu.
– Verkningsgraden är ännu inte riktigt lika hög som för de bästa safirbaserade lysdioderna, säger dr Keith Strickland. Vi ligger idag på ungefär 32 lumen per watt, men vi räknar med att ganska snart vara uppe i 60 och senare 100 lumen per watt. Med 60 lumen per watt är vi uppe i tillräcklig verkningsgrad för belysningsmarknaden.
Att ha egen produktion ger en del intressanta fördelar, inte minst vad gäller kundanpassning. Hos Plessey räknar man också med att sträcka sig betydligt längre upp i "näringskedjan" än vad som hittills varit vanligt hos LED-tillverkarna.
– Vi kommer inte att nöja oss med att leverera standardkomponenter till belysningsföretagen, säger Barry Dennington. LED-belysningsmarknaden är på väg mot en gigantisk tillväxt och vi vill vara en av spelarna också där.

Comments are closed.