Galileofinansiering klar

EU-finansieringen av det europeiska satellitnavigeringssystemet Galileo och det europeiska tekniska institutet ETI är klar. För perioden fram till 2013 saknades medel på omkring 2,4 miljarder euro. Finansieringen genomförs genom omfördelningar av 1,6 miljarder som ursprungligen var avsatta för jordbruksutgifter. Dessutom tas 200 miljoner från posten ”flexibilitetsmekanismen” och resterande 600 miljoner genom omfördelningar av diverse andra anslag. Totalt avsätts 3,7 miljarder euro fram till 2013 för Galileoprojektet och för ETI.

Comments are closed.