Fyra HD-bilder från en 8K kamera

Panasonic visar ett nytt 8K ROI (Region of Interest)-multikamerasystem. Systemet tillåter fyra olika HD-bilder att produceras från en enda 8K-kamera.

Systemet finns tillgängligt från sommaren 2019 och förbättrar effektiviteten genom att tillåta fyra olika utsnitt från en 8K-bildyta, vilket minskar driftkostnaderna på en mängd potentiella produktionsapplikationer.
Med automatisk bildkorrigeringsteknologi säkerställer kamerans system även att alla förvrängda bilder korrigeras och utsnittet skärs ut som en naturlig full HD-bild ur 8K-huvudbilden.
Flera kameror kan integreras i systemet, med en operatörstyrd huvudkamera kopplad till ytterligare sub-kameror, som även kan förprogrammeras innan inspelningen. Detta betyder att en enda operatör kan styra flera kameror, var och en med flera förinställda bildutsnitt.
Systemet kan reducera driftkostnaderna för många vanliga inspelningar, vilket gör det väl lämpat för sportsändningar, scenshower och studioapplikationer. Dessutom krävs mindre utrymme för att ställa upp kameror inom arenorna.

Comments are closed.