Fyra av fem nätaggregat klarar inte EMC-kraven

Enbart 23 procent av alla kontrollerade elektriska produkter inom EU uppfyller kraven på elektromagnetisk kompatibilitet EMC. I Sverige kommer Elsäkerhetsverket att öka kontrollen av nätaggregat till datorer och solceller.

Undersökningen inom EU påbörjades förra våren och rapporten publicerades den 24 januari i år. Den visar att det finns stora brister bland produkter för hemelektronik. I många fall har inte gällande skyddskrav följts.
– Nätaggregat och då framför allt ersättningsaggregat till datorer, surfplattor och liknande produkter har visat sig särskilt bristfälliga, säger Ulf Johansson vid Elsäkerhetsverket. Eftersom produktgruppen ökar i mycket snabb takt har det varit särskilt angeläget att också öka marknadskontrollen av dessa produkter.
Elsäkerhetsverket kommer att titta närmare på EMC-problematiken i sina marknadskontroller under året.
– Vi kommer också att granska utrustning som innehåller switchade nätaggregat som till exempel växelriktare för solcellsanläggningar.
Majoriteten av alla kontrollerade elektriska produkter inom EU är CE-märkta, men många saknar korrekta dokument. Elsäkerhetsverket konstaterar att det finns ett klart samband mellan att alla administrativa rutiner är korrekta och att den elektriska produkten uppfyller de tekniska kraven beträffande elektromagnetiska störningar.
– Varför det ser ut på det här viset inom EU är svårt att säga. Det kan bero på en ovilja att följa de regler som ställs, men också på att informationen om reglerna är svåra att förstå.
De nedslående resultaten i rapporten har lett till att den grupp som står bakom rapporten ska ta fram mer lättillgänglig information både till tillverkare och till konsumenter.

Comments are closed.