Försämrat klimat för forskning

Bara var fjärde svensk anser att Sverige har ett bra forskningsklimat. Men 69 procent har förtroende för forskningen inom teknik. Det visar en ny undersökning från Vetenskap & allmänhet (VA), i samarbete med SOM-institutet.

Knappt hälften, 45 procent, tror att en ökad satsning på forskning ger ett bättre samhälle för alla men bara 38 procent tycker att svensk forskning är konkurrenskraftig, en minskning med 15 procentenheter sedan 2003.

Högutbildade är mer positiva till forskningens möjligheter och har ett högre förtroende för forskare än andra. Samtidigt ser de mer negativt på forskningsklimatet i Sverige. Sju procent av svenskarna anser att forskare inte tar etiska frågor på allvar – en minskning från 11 procent 2003. Lika många, sju procent, menar att det ofta förekommer fusk inom forskningen. Hela fyra av tio saknar uppfattning, och då är det främst kvinnor.

Genomgående svarar många ”ingen uppfattning” på frågorna om forskning.

− Det kan bero på att forskare inte syns tillräckligt ofta och att människor har en diffus bild av vad de gör, säger Karin Hermansson, utvecklingschef vid VA och ansvarig för studien.

Förtroendet för forskning varierar mycket beroende på område. Allra högst är förtroendet för forskning inom medicin, 77 procent, följt av teknik 69, naturvetenskap 64, samhällsvetenskap 49, utbildningsvetenskap 39 och humaniora som bara 35 procent har förtroende för. Förtroendet för medicinsk forskning har dalat något sedan de årliga mätningarna inleddes 2002, men är stabilt för övriga områden.

Forskningssatsningar inom medicin, energi och miljö prioriteras högst av svenska folket.

− Områden som uppfattas som ”nyttiga”, som ofta uppmärksammas i media och som många känner sig berörda av, vill man satsa mest på, säger Karin Hermansson.

En av fem söker information på Internet om aktuell forskning minst någon gång i veckan och tre av tio läser populärvetenskapliga tidskrifter åtminstone en gång i månaden. 17 procent går på populärvetenskapligt föredrag minst en gång om året, medan åtta av tio aldrig gör det.

Män och högutbildade tar oftare del av populärvetenskap än kvinnor och de med lägre utbildning.

− Forskningsförtroendet förändras som dagens klimathotade glaciärer − det smälter långsamt. Det är dags för forskarsamhället att börja bry sig, säger Sören Holmberg, professor i statsvetenskap vid SOM-institutet.

Undersökningen omfattar 3 000 svenskar och är en del av 2009/2010 års SOM-undersökning (Samhälle Opinion Massmedia) vid Göteborgs universitet, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.