Freescale och ROHM samarbetar om automotive

Freescale Semiconductor Japan Ltd och Rohm Co Ltd tänker samarbeta om lösningar för bilen, för såväl den japanska som den globala marknaden.

Freescale har lång erfarenhet av att leverera halvledarlösningar till världsledande OEM-tillverkare för bilföretag, medan Rohm försett framför allt den japanska bilelektronikmarknaden, men också världsmarknaden, med diskreta komponenter och applikationsspecifika kretsar (ASSP) för microcontrollers.
Freescale och Rohm tänker samarbeta på maknadssegment där de inte konkurrerar.
Några exempel på samarbeten är:
* Ett utvecklingskort som bygger på Freescales S12 MagniV processor för fordonsindustrin. S12 MagniV är en processor som är byggd i en blandsignalprocess där icke flyktigt minne liksom högvolts analoga delar ingår.
* Ett CPU-kort som utgör en referenskonstruktion. I denna ingår ASSP och diskreta komponenter från Rohm och Freescales ”Smart Application Blueprint for Rapid Engineering” (SABRE) för underhållning i bilmiljö (”Infotainment”). Lösningen bygger på Freescales i.MX 6-serie applikationsspecifika processorteknologi tillsammans med Rohms teknik för diskreta komponenter.
Referenskonstruktionen väntas bli tillgänglig från Rohm i november i år.

 

Comments are closed.