Från 5 till 200 miljoner på tre år

Danska Mobile Industrial Robots, har återigen satt omsättningsrekord. Försäljningen av mobila cobotar (kollaborativa robotar) 2018 blev nästan tre gånger så stor som 2017.


Thomas Visti, vd för MiR

Många av världens största multinationella koncerner investerar i större flottor av MiR-robotar till sina fabriker runt om i världen. För dem handlar det om att optimera genomloppstiden i en alltmer komplex och föränderlig produktion.
Danska Mobile Industrial Robots hade som mål att gå från en omsättning på 75 miljoner år 2017 till 200 miljoner 2018 – ett mål som just nåtts. MiR:s omsättningsrekord på 200 miljoner är inte minst imponerande då verksamheten har vuxit från att 2015 omsätta 5 miljoner.
– Den främsta orsaken till att vi har kunnat växa så pass mycket det senaste året är att vi upplever en enorm efterfrågan från kunder som i högre grad köper flottor i storleksordningen 15–25 MiR-robotar och till allt fler anläggningar, säger Thomas Visti, vd för MiR. Vi har på allvar fått framgångar hos de riktigt stora aktörerna, som har insett potentialen i att optimera den interna logistiken för att öka konkurrensförmågan. Företag övergår i allt högre grad till agila produktionssystem som ska kunna producera mera skräddarsydda lösningar i mindre upplagor. Det ställer självklart också krav på logistiken, som också ska vara flexibel och lätt att anpassa. Här passar vår användarvänliga teknik in riktigt väl, eftersom den tillgodoser behovet av en agil och flexibel produktionslayout.
Majoriteten av den danska robottillverkarens kunder är stora internationella produktionsföretag, och det börjar även komma in beställningar från flera av Danmarks största företag.
Bilindustrin såg mycket snabbt potentialen i MiR:s logistikrobotar, och nu kan även Toyota läggas till kundlistan. Toyota har just investerat i en stor flotta MiR-robotar till en fabrik i USA och använder också de mobila robotarna i andra fabriker i USA och Asien. Samtidigt har den franska jätten Faurecia med 109 000 anställda just ingått ett strategiskt avtal med MiR om ett globalt samarbete. Med kunder som Volkswagen, PSA Peugeot Citroën, Renault-Nissan, Ford, General Motors, BMW, Daimler, Fiat/Chrysler, Toyota, Hyundai-Kia med flera finns Faurecia på plats i över 300 bilfabriker i över 30 länder.
På MiR:s huvudkontor i Odense är man stolta över det nya samarbetet:
– Vi får nästan dagligen förfrågningar från företag som vill ingå globala avtal med oss, säger Thomas Visti. Ett avtal som det med Faurecia om införandet av ett stort antal mobila robotar på olika anläggningar nästa år vittnar om att det finns en enorm potential.
Den fortsatta tillväxten innebär att MiR under 2019 kommer behöva anställa cirka 100 nya medarbetare, öppna nya kontor och lansera nya produkter.
– Vi kommer inte luta oss tillbaka och vi förväntar oss att återigen avsevärt öka vår omsättning under 2019. Det kommande året kommer vi fokusera på att fortsätta leverera de lösningar som företagen efterfrågar. Det innebär bland annat att vi i samarbete med externa partner kommer erbjuda leasing av våra robotar. Många företag är vana vid att leasa logistiksystem, som traditionella AGV:er och truckar, och i stället lägga sina pengar på kärnverksamheten, och vi tillmötesgår dem nu genom att erbjuda samma finansieringsmodell.
MiR etablerade 2018 nya lokala kontor för att understödja de lokala marknaderna, och producenten finns nu på plats i New York, San Diego, Frankfurt, Barcelona, Shanghai och Singapore. Men det slutar inte där, utan MiR planerar att öppna ytterligare kontor i USA, i Shenzhen i Kina och i Tokyo i Japan i början av nästa år.

Comments are closed.