Ansök om finansiering före 14 mars

Under perioden 14 januari till 14 mars går det att söka finansiering för innovationsprojekt med inriktning på elektronik inom något av innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystems tio spetsområden.

Programmets spetsområden är:
* antenn-, mikrovåg- och terahertzsystem
* fotonik
* sensorer
* inbyggda system
* mikro- och nanoelektronik
* tryckt elektronik
* kraftelektronik
* byggsätt
* tillförlitlighet
* avancerad produktionsteknik.
Det strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.
Utlysningen för Forsknings- och Innovationsprojekt är nu öppen och ansökan ska vara inlämnad senast 14 mars.
Den här utlysningen finansierar forsknings- och innovationsprojekt med inriktning på elektronik inom något av programmets tio spetsområden. Projekten förväntas resultera i att ny kunskap tas fram som kan nyttiggöras i nya förbättrade produkter eller processer genom ny, alternativt stärkt, samverkan mellan företag, offentlig verksamhet, universitet, högskolor eller forskningsinstitut.
De inkomna projektförslagen förväntas ha som mål att lösa en eller flera behovsägares utmaning/problem inom ett relevant tillämpningsområde och visa på en koppling och samverkan mellan ingående aktörer inom en sammanhängande värdekedja.
Programkontoret kan hjälpa till med ansökan och att hitta samarbetsparter. Kontakta Programchef Magnus Svensson, magnus.svensson@smartareelektroniksystem.se tel: 0706 96 36 17

Comments are closed.