Framgång för OTN interoperabilitet

Världens första framgångsrika demonstration av interoperabilitet mellan flera leverantörer av utrustning för överföring av 100 Gigabit Ethernet-signaler över ett optiskt nätverk har nu genomförts.

Fujitsu Limited, NEC Corporation och Anritsu Corporation tillkännager gemensamt att de i fältförsök framgångsrikt, och för första gången, genomfört och visat på interoperabilitet för optiska nätverksgränssnitt som möjliggör för teleoperatörer att ansluta till varandra via ”100 Gigabit-klass”-hastigheter, vilket uppges vara 2,5 till 10 gånger snabbare än dagens hastigheter. Demonstrationen uppges vara den första gången som överföring av 100 Gbit/s Ethernet-signaler över flera optiska nät med utrustning från flera leverantörer framgångsrikt har kunnat demonstrerats.

Mer information om testet kommer att presenteras vid det 25:e symposiet om optiska kommunikationssystem som nu genomförs den 15-16 december i Mishima, Shizuoka Prefecture i Japan.

Fujitsu, NEC och Anritsu deltog i arbetet med att utveckla ett gränssnitt som uppfyller Optical Transport Network (OTN)-teknik för överföring av 100 Gbit/s Ethernet-signaler över ett optiskt nätverk, standardiserat av ITU-T under 2010.

Comments are closed.