Fallsensorn i doktorsavhandling

Jimmie Wiklander kommer att försvara sin doktorsavhandling "A Reactive Approach to Component-Based Design of Resource-Constrained Embedded Systems" den 19e december, kl 13.00 i A-109 vid Luleå Tekniska Universitet.

Wiklanders arbete rör metodik och verktyg för effektiv utveckling av inbyggd mjukvara.
Wiklander har arbetat som industridoktorand vid Electropolis inom projekten Sensorband och ESIS, och där studerat tillämpningar inom fallsensorteknik i samarbete med bland annat företaget Caretech. Detta arbete har tvåfaldigt belönats med embeddedpriset (micro/nano 2007 och 2010).

Comments are closed.