FRAM och nvSRAM i waferform

Cypress kommer i fortsättningen att tillhandahålla många av sina minneskomponenter i waferform. Det gäller framför allt FRAM och nvSRAM, som ofta används i kritiska konstruktioner där kunderna måste kunna montera minneschipen direkt.

FRAM-tekniken är den mest energieffektiva NVRAM-tekniken på marknaden och klarar dessutom i praktiken obegränsat antal skrivningar (100 trillioner). Det ferroelektriska materialet i minnescellerna är mycket tåligt mot strålning eller magnetfält, vilket ger tillräcklig felimmunitet för medicinska konstruktioner, rymdkonstruktioner och militära konstruktioner. Accesstiderna är samtidigt så korta som 20 ns.

Comments are closed.