Förverkliga idéer på S.E.E.

Matchmaking på S.E.E. ger tillgång till experter inom strategiska spets- och insatsområden, som kan ge uppslag till att utveckla och förverkliga bra idéer.

Besökare på S.E.E. får möjlighet att möta såväl FoU-partners som erfarna projektledare och tekniska experter inom svenska spetsområden. Kontakter som kan leda till utveckling av nya smarta elektroniksystem eller om implementering av Internet of Things.
Det finns många som bär på bra idéer till tekniska innovationer men som behöver komplettera sin kompetens och sina resurser för att förverkliga dem. Det här är en unik möjlighet att få vara nyfiken på kunskapsområden som man inte vet så mycket om och kunna få uppslag på nya utvecklingsprojekt, likväl som att fördjupa redan färdiga idéer. Tanken är också att med innovationsprogrammen på plats, kunna diskutera idéer till konkreta innovationsprojekt och vilket finansiellt stöd som finns att söka.

Comments are closed.