SP stärker sin batteritestkompetens

Från och med mars 2016 integrerar SP den batteritestverksamhet som bedrivits i ETC Battery and FuelCells Sweden AB i Nol i Ale kommun norr om Göteborg, i SPs batteriverksamhet. Detta sker genom att SP anställt två medarbetare från ETC och köpt utrustningen från bolaget.

Initialt arbetar de två nya medarbetarna kvar i Nol, men under maj flyttas utrustningen och SPs batteriverksamhet konsolideras i Borås. Utrustningen från Nol kommer då att integreras i SPs befintliga batterilabb.

– Att vi nu kan skapa en konkurrenskraftigare batteritest- och forskningsverksamheter är en del i vår strategi för att stärka svensk konkurrenskraft på området. Verksamheten kompletterar våra resurser inom hybridteknik som bland annat innefattar körcykelanalyser, elmotortest, EMC och bränsleceller. Vi får nu bredare kompetens och konkurrenskraftigare infrastruktur som vi kan erbjuda våra kunder, säger Karin Davidsson, forskningsledare batteri- och hybridsystem på SP i ett pressmeddelande.

ETC Battery and FuelCells Sweden AB är ett utvecklingsbolag och kompetenscentrum som bildats för att vara ett nationellt energitekniskt centrum med inriktning mot avancerade batterier och bränsleceller.

Comments are closed.