Fortsatt stabilt i Kista

Företagandet inom IT- och telekomsektorn (ICT) fortsätter att generera tillväxt i Kista Science City, Stockholm i form av nya företag och fler arbetstillfällen även under pågående lågkonjunktur. Det visar den nya kvartalsstatistiken för näst sista kvartalet 2009.

Under 2009 har det skett en ökning av antalet företag i Kista med totalt 4 procent, och sysselsättningen har ökat med 1 procent . Vid en jämförelse med konjunkturmätningarna i publikationen "Trendrapport för Tillväxt" för Kista Science City 2008/2009 flaggade 40 procent av företagen för en neddragning, en utveckling som alltså inte realiserats, skriver Kista Science City i ett pressmeddelande.

Kistas attraktionskraft syns även i antalet nystartade företag. Jämfört med tredje kvartalet 2008 hade antalet nya företag ökat med 43 stycken,vilket även är en större ökning än för samma kvartal 2007.

Siffrorna visar också att den marginella nedgång som märktes i antalet anställda i regionen under 2008 har vänt, och att både sysselsättning och nyföretagandet tagit fart igen och återhämtat sig under 2009.

– Vi har haft på känn att tillväxten inte avstannat i Kista och i ICT-branschen, Det har märkts när vi träffar företagare och entreprenörer, säger Anette Scheibe, vd för Stiftelsen Electrum och KSCAB. Nu när vi fått statistiskt körbara siffror visar det att vi har haft rätt.

Comments are closed.