Försvarsdepartement i ramavtal med Sectra

Försvarsdepartementet i Nederländerna har signerat ett nytt treårigt ramavtal med Sectra. Ramavtalet avser leveranser av Tiger-produkter, som används för att skydda tal- och datakommunikation mot avlyssning.


 

Försvarsdepartementet i Nederländerna har sedan tidigare ett ramavtal med Sectra om leveranser av Tiger XS. Ramavtalet har nu förnyats med en löptid på tre år. Även service och support ingår i avtalet. Användarna av produkterna är försvarsgrenar som flottan, armén och flygvapnet samt den centrala försvarsledningen.

– Försvarsdepartementet i Nederländerna upprätthåller en hög säkerhetsnivå och en lång planeringshorisont, vilket ger fördelar ur både säkerhets- och kostnadssynpunkt, säger Michael Bertilsson, vd för Sectra Communications.

Sectras Tigerprodukter för säker telefoni används av beslutsfattare, myndighetstjänstemän och militärer i 17 av Europas länder. Under hösten 2010 utsågs Tiger XS av EU-rådet till den produkt som ska användas för säker telefoni inom den Europeiska Unionen.

I Nederländerna används Tiger XS av samtliga departement och försvaret. Telefonsamtal mellan ministrar, statssekreterare och tjänstemän med nyckelroller är därmed skyddade från informationsläckage. Samtliga ministerier skyddar dessutom sin faxkommunikation mellan departementen med hjälp av Tiger XS.

Comments are closed.