Försvarsdel inom Saab sparkar och omorganiserar

Dynamics, inom Saab-gruppen, omorganiserar och 200 får gå.

Det är enligt företaget en långsiktig anpassning till en föränderlig marknadssituation. 200 anställda kommer att varslas om uppsägning.

Åtgärderna beräknas belasta företaget med 500 miljoner kronor.

Affärsområdet ”Dynamics” verksamhet kommer att upphöra i Eskilstuna under 2012 och en del av den återstående produktionen kommer att flytta till Karlskoga.

Verksamheten inom undervattensfarkoster, med bas i Motala (inom affärsområdet), kommer att integreras med det Storbritannienbaserade Saab Seaeye Ltd. Ett svenskt kontor kommer att öppnas inom området i Linköping. Alla anställda inom “Underwater Weapons and Sensors” i Motala kommer att varslas, men viss verksamhet kan komma att integreras med verksamheten vid Dynamics i Linköping.

Comments are closed.