Antalet företag vid Lindholmen science ökar

Lindholmen Science Park i Göteborg fortsätter att växa. Under det gångna året har antalet företag knutna dit ökat från 224 till 275.

Den tidigare fordonskrisen uppges inte satt några spår på Lindholmen Science Park, som uppvisar en tillväxt med 51 företag jämfört med 2009. Dock har antalet anställda vid företagen minskat till 9 000 personer i år, jämfört med cirka 9 500 personer i fjol. Däremot har antalet studenter knutna till centret ökat från drygt 7 300 till 9 000.

(I ett pressmeddelande rapporteras också att antalet studenter vid undersökningstillfället före sommaren var kvar på en oförändrad nivå. Totalt studerar idag över 9 000 personer på området, varav cirka 4 200 på högskolenivå eller motsvarande, och övriga studeeande på gymnasienivå).

– Det är mycket tillfredställande att tillväxten ökar trots den tuffa starten på året. För utvecklingen på Lindholmen Science Park innebär det att vi förtätar kompetensen. Vi ser det som ett kvitto på att företagen värdesätter de mervärden som Lindholmen Science Park ger, där närheten till ett starkt koncentrerat kluster och nära samverkan med högskolan är viktigt för den fortsatta utvecklingen, säger Niklas Wahlberg, vd för Lindholmen Science Park. Idag har de flesta företagen här rekryteringsbehov och har till och med svårt att få tag i rätt kompetens.

Den pågående stora utbyggnaden av Lindholmen Science Park med två nya byggnader (Lindholmen Science Parks huvudbyggnad inflyttningsklar hösten 2010 och Kuggen inflyttningsklar från april 2011) kommer att ge plats för fler företag med behov av ytor för tillväxt.

Några av de företag som under det senaste året valt att etablera sig i huvudbyggnaden på Lindholmspiren finns Syntronic, Brandon, Enfo och Dynagraph. Även VTI väljer att expandera sin verksamhet på Lindholmen Science Park och just nu pågår byggnation av en fordonssimulator som uppges ska bli i världsklass. Den fortsatta utvidgningen kommer också att utveckla Lindholmen Science Parks forsknings- och utvecklingsmiljöer ytterligare, enligt samma pressmeddelande.

Comments are closed.