EU agerar mot långa betaltider

I ett färskt lagförslag föreslår EU-kommissionen maximalt 30 dagars betaltid. De långa betaltiderna har en negativ inverkan på företagens likviditet, höjer transaktionskostnaderna och underminerar konkurrenskraften och motståndskraften i leveranskedjor.


Sanna Arnfjorden Wadström, vd på Sinf

– Det är mycket uppmuntrande att se att EU nu tar tag i denna fråga säger Sanna Arnfjorden Wadström, vd på Sinf. I Sverige idag finns det cirka 1,2 miljoner småföretag, 7000 medelstora företag och 1000 stora företag. De stora företagen har väldigt mycket makt och förhandlar till sig upp till 120 dagars betaltider av småföretagen. Småföretagen, som själva har 30 dagars betaltid, får därmed agera bank åt de stora.

Långa betaltider har länge varit en stötesten och ett hinder för innovation och ekonomisk utveckling. Större aktörer sätter upp långa betalningsvillkor, vilket stryper likviditeten hos leverantörer och leder till minskade investeringar i forskning och utveckling samt begränsad expansion. Detta resulterar också i högre kostnader, ökad risk och i värsta fall fler konkurser, särskilt i en tid med stigande räntor.

EU-direktivet med målet att förkorta betaltider har inte haft önskad effekt. För att lösa detta presenterar alltså EU-kommissionen en ny förordning, som kommer att gälla i alla medlemsländer omedelbart. Förordning fastställer en 30-dagars gräns för fakturor och ställer också tydligare krav på räntebetalningar vid förseningar.

Det har tidigare argumenterats att denna typ av reglering bör ske på internationell nivå snarare än nationellt, och kritik har även riktats mot enskilda länder som inför striktare regler än vad EU-direktiven föreskriver. Kommissionen har tagit hänsyn till denna kritik och föreslår alltså nu en gemensam EU-förordning.

Sinf har ett långvarigt engagemang i frågan om långa betaltider, bland annat som en av initiativtagarna till Föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet och den etiska kod som utvecklats samt lagstiftningen om att stora företag ska rapportera sina betaltider till Bolagsverket.

Comments are closed.