Forskarlyft av VINNOVA

Ytterligare 13 forskare får nu halva sin lön finansierad genom VINNOVAs program Mobility for Growth. Genom att främja internationell mobilitet ska programmet bidra till att öka antalet forskarmeriterade som kan bli framtidens ledare vid företag, forskningsinstitut och universitet.

Mobility for Growth förstärker möjligheterna till forskarmeritering genom finansiering av internationell mobilitet. Programmet riktar sig till forskare inom svensk industri samt internationell akademi och industri.
– Det handlar om att stärka tillgången på duktiga forskare som kan bli framtidens ledare vid företag, forskningsinstitut, universitet, högskolor och centrumbildningar. Det är viktigt för Sveriges framtida utveckling, säger Erik Litborn, som är ansvarig för programmet på VINNOVA.
Över 100 forskare beräknas under 2013-2017 få möjlighet till vidare forskarmeritering baserat på strategiska internationella samarbeten. Inledningsvis satsas 225 miljoner kronor, varav 125 miljoner från VINNOVA och knappt 100 miljoner från EU-kommissionen.
VINNOVA finansierar upp till halva forskarlönen och kostnader för mobiliteten under högst tre år. Forskarens arbetsgivare finansierar resten av lönen.
I denna tredje omgång får tretton forskare finansiering för att jobba i en ledande forskningsmiljö:
Thomas Kroneis – Göteborgs Universitet och Medical University of Graz, Österrike samt TATAA Biocenter, Sverige och Gilupi GmbH, Tyskland
Natasa Sladoje – Centre for Image Analysis, Uppsala universitet och University of Novi Sad, Serbien samt Vironova AB
Maria del Carmen Reguera Rodriguez – Lunds universitet och University of Birmingham, England
Johan Svenson – SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB och University of Tromsø, Norge samt Linnaeus University Centre for Biomaterials Chemistry, Sverige
Ola Nilsson – Karolinska institutet och National Institutes of Health, USA
Nicolas Pichaud – Göteborgs Universitet och Université du Québec à Rimouski, Kanada
Maria Dimarogona – Sveriges lantbruksuniversitet och National Technical University of Athens, Grekland
Lorenz Roth – Kungliga tekniska högskolan och Southwest Research Institute, USA
Athanasios Giannetsos – Kungliga tekniska högskolan och Renault, Frankrike
Daniel Forsberg – SECTRA AB och Case Western Reserve University, USA
Stefan Bergquist – Volvo Technology AB och University of California, USA
Sofia Stensson – SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB och University of California, USA samt Lawrence Berkeley National Laboratory, USA
Astrid Linder – Statens väg- och transportforskningsinstitut och Monash University, Australien
Programmet förstärker även möjligheterna till forskarmeritering för forskare inom områden med behov av bättre könsbalans på senior nivå. Meriteringen sker i internationella samarbetsprojekt mellan näringsliv, forskningsinstitut, akademi och/eller offentliga parter.

Comments are closed.