Försäljningen av halvledare ökade i april

Den globala försäljningen av halvledare steg till 15,6 miljarder dollar i april, en uppgång med 6,4 procent jämfört med mars, enligt Semiconductor Industry Association (SIA).

Men aprilförsäljningen var 25 procent lägre än under samma månad i fjol då försäljningen var 20,9 miljarder dollar.

– PC-marknaden har varit har varit starkare än vad som var förväntat i prognoser tidigare i år, säger SIA:s ledare George Scalise.

Enligt tidigare prognoser skulle PC-marknaden minska med i storleksordningen 12 procent i år. Nu är prognosen minus 6 procent. Analytikerna är också mer optimistiska angående mobiltelefonförsäljningen som nu förutspås hamna på minus 7 procent, att jämföras med den tidigare prognosen med en nedgång med 15 procent. Persondatorer och mobiltelefoner står för nästan 60 procent av den globala halvledarmarknaden.

SIA noterar också att den globala fordonsmarknaden, som står för 7 procent av halvledarförsäljningen, fortsätter att vara svag. Konsumentelektroniksektorn ger enligt SIA ett blandat intryck. Analytikerna förutspår en ökad försäljning av digitala tv-apparater och handhållna spelkonsoler men en minskad försäljning av de flesta andra konsumentelektronikprodukter. Men tendensen är osäker.

– Två månader av försäljningsökning efter varandra kan komma att vara en indikation på en återgång till ett mer normalt säsongsförsäljningsmönster inom vissa marknadssektorer, om än vid lägre försäljningsnivåer än förra året. 

Comments are closed.