Försäljning och resultat minskar för Note

Kontraktstillverkaren Note rapporterar en minskning av både försäljningen och rörelseresultat, både för det tredje kvartalet i år och för perioden januari-september, jämfört med motsvarande perioder under fjolåret.

Försäljningen uppgick till 235 (272,5) miljoner kronor under det tredje kvartalet och 788,8 (911,2) miljoner kronor för perioden januari-september. Rörelseresultatet uppgick till 10,5 (13,5) miljoner kronor respektive 31,4 (49,3) miljoner kronor under dessa perioder.

”Trots ett förhållandevis svagt marknadsläge under det senaste dryga året kan Note nu uppvisa åtta kvartal i rad med positiva resultat och starka kassaflöden. För det tredje kvartalet i år uppgick kassaflödet till 2,46 SEK/aktie, och rullande 12 månader till 2,84 SEK/aktie. Nettoskulden har därmed reducerats för att vid periodens utgång uppgå till cirka 50 MSEK”, skriver företagets vd Peter Laveson i rapporten och fortsätter:

”Avmattningen av efterfrågan medförde att vår försäljning, som i det korta perspektivet är starkt knuten till volymutvecklingen i pågående kunduppdrag, minskade med 13 procent till 788,8 MSEK. Nedgången var främst i Sverige och Finland medan försäljningsutvecklingen i Norge och England var mer stabil”.

Comments are closed.