Förlusten minskade för ST-Ericsson

Det blev en rörelseförlust efter skatt för årets tredje kvartal för ST-Ericsson på 112 miljoner dollar. En förbättring från andra kvartalets -213 miljoner.

Mobilplattformsföretaget ST-Ericsson är samägt av Ericsson och STMicroelectronics och har stor verksamhet i Lund. Nettoförsäljningen skrivs till 728 miljoner dollar, en ökning med 9 procent jämfört med motsvarande siffra på 666 miljoner föregående kvartal.

Comments are closed.