Förlust för Partnertech

Kontraktstillverkaren Partnertech redovisar en förlust efter skatt för det fjärde kvartalet 2014 på 15 miljoner kronor. För helåret blev förlusten 55 miljoner kronor och det är Sämre siffror än för 2013.

Försäljningen ökade dock med 7 procent under det fjärde kvartalet 2014 men för helåret låg försäljningen stilla, jämfört med 2013.

Enligt Partnertech är det främst företagets verksamhet inom Metal Precision som vållar problem. Här kommer företagets omstruktureringsprogram att fortsätta in i det nuvarande kvartalet och Partnertech bedömer att åtgärderna kommer leda till lönsamhet, men dock vid lägre produktionsvolymer.

Affärsverksamheten inom systemintegration och elektronik visade bättre siffror. Summa av rörelseresultatet blev här 21 miljoner kronor för kvartalet och 71 miljoner kronor för helåret.

Inom affärsområdet Electronics ökar efterfrågan men volymerna senarelades sent in i fjärde kvartalet och lönsamheten påverkades negativt av det. Även inom System Integration ökade efterfrågan under kvartalet vilket resulterat i en ökning av lagret. Aktiviteterna inom försvarssektorn fortsätter att öka men volymerna som planerats för det fjärde kvartalet har flyttats fram in i 2015, enligt Partnertechs vd.

– Trots ett svagare resultat under kvartalet växte kundbehoven inom systemintegration, främst inom CleanTech, och ökad efterfrågan inom elektronik ger goda möjligheter för 2015. På kort sikt är utvecklingen inom Oil & Gas utmanande men branschens behov av att omvandla försörjningsstrukturen finns kvar. Detta är en möjlighet för Partnertech framöver, säger Partnertechs vd Leif Thorwaldsson.

Comments are closed.