Fordon och IoT under 2016

Utan tvekan har 2015 varit ett av de mest händelserika i halvledarverksamhetens historia. Om det finns ett ord som man kommer att använda för att summera 2015 så kommer det säkert vara konsolidering.

Det finns ett antal skäl till varför nivån på fusions- och förvärvsaktiviteten har varit mycket högre i år än tidigare. I vissa fall har det tekniska orsaker och i andra ekonomiska. Men vad många branschanalytiker har identifierat som den viktigaste av dessa är de ökande förväntningarna från marknaden på att halvledartillverkare skall anta en strategi mer fokuserad på lösningar snarare än att bara leverera integrerade kretsar. Med detta i åtanke finns det flera stora möjligheter som har varit på radarn under en tid och som sannolikt kommer att förverkligas under det kommande året.

Fordonssektorn
Inom fordonssektorn driver behovet av att sänka koldioxidutsläppen och öka bränsleeffektiviteten på fordonselektrifiering. Med ökande användning av elfordon och hybridbilar är funktioner som start/stop-generatorer, dubbla kopplingssystem, kontinuerligt variabel transmission m m redo att ge ett betydande bidrag till att förbättra bränsleekonomin och minska konsekvenserna av föroreningar på miljön. Parallellt med detta kommer införlivandet av avancerade förarstödsystemen (advanced driver assist systems, ADAS) i fordon att bidra till att öka trafikanternas säkerhet genom att data från olika sensorer (i synnerhet från CMOS-bildenheter) överförs med hjälp av höghastighetsanslutningar. Förar- och passagerarsäkerheten kommer att förbättras genom tekniker som automatiska bromsar, körfältshjälpsystem, kollisionsvarnare, döda vinkeln-övervakare, och filbyteshjälpsystem. Med tiden kommer detta att underlätta övergången till autonoma fordon.

IoT
På samma sätt kommer sakernas Internet (Internet of Things, IoT) att få konsekvenser för många olika branscher (hemautomation, detaljhandel, smarta mätare, industriell styrning, logistik, miljöövervakning, hälsovård, m m). Det kommer att innebära att miljarder anslutna enheter kommer i bruk under de kommande åren. Den maskinvara som behövs för sådana enheter kommer bl a att vara sensorer, trådbundna och trådlösa anslutningsenheter, mikrodatorer och energistyrningsenheter.
David Somo, Vice President of Corporate Strategy & Marketing, ON Semiconductor

Comments are closed.