FOI får fleråriga beställningar inom sensorteknik

Försvarets materielverk (FMV) har under sista halvåret 2011 skrivit avtal om tre stora projekt inom sensorområdet med FOI. Forskningen handlar om flygplanet Gripen, undervattenspaning och kamouflage för sensorspaning.

 

Foto: Sergeant Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten.

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har fått ett uppdrag som expertstöd i flygplanet Gripens förmågeutveckling kring sensorer och informationshantering. Det handlar bland annat om att ha koll på teknikutvecklingen i världen, men också att utveckla spaningsteknik och system för att skydda plan om de blir angripna från marken eller luften.

Nästa beställning gäller ett sensorsystem med fiberoptisk TAS (Towed Array Sonar), en teknik för att spana under vatten som är tänkt att ersätta traditionella sonarsystem som är både klumpigare och mindre känsliga. Beställningen innebär att systemet nu testas under realistiska förhållanden.

FMV har dessutom gett FOI i uppdrag att ta fram ett utbildningspaket för signaturanpassning, för att bidra med kunskaper om hur ett förband eller en enskild soldat kan avläsas av sensorer. Till utbildningen ska en uppsättning typsensorer tas fram för att visa soldater hur de exponerar sig för fientlig sensorspaning och hur de bäst kan kamouflera sig.

– Det är framförallt viktigt för de förband som åker utomlands, eftersom det är svårare att förstå vilka signaturer man ger i en okänd miljö, säger Lars Bohman, överingenjör vid FOI.

Dessa beställningar är viktiga för att FOI ska behålla sin ledande ställning inom sensorforskning, menar FOI.

– Förutom att ekonomiskt stärka FOI:s kompetensgrupper ger uppdragen möjlighet att omsätta den kunskapsuppbyggande forskningen i Försvarsmaktens FoT (Forskning och Teknikutveckling) till praktik. Utvecklingen av TAS ger också Sverige en inträdesbiljett till internationella samarbeten inom sonarsystem, säger Lars Bohman i ett pressmeddelande.

Comments are closed.