Eneas konsultverksamhet blir franskägd

Enea har valt att sälja sin nordiska konsultverkasamhet till Xdin AB, som är ett dotterbolag till teknikkonsultföretaget Alten Group i Paris. Eneas konsultverksamhet har 228 anställda och 90 underkonsulter berörs även.

Anders Lidbeck, vd och koncernchef för Enea, kommenterar affären såhär:
– Denna affär är ett led i vår strategi att fokusera på vår globala mjukvaruaffär. Genom att sälja av denna del renodlar vi Eneas verksamhet och får möjlighet att investera i Linux, realtidsoperativsystem, hårdvarumiljöer och produktnära tjänster. Vi vill bli världsledande på operativsystemslösningar mot industrin för trådlös kommunikation. På den marknaden sker en stor teknikutveckling som öppnar upp goda möjligheter för oss. men för att lyckas behöver vi fokusera våra insatser på detta område.
Eneas nordiska konsultverksamhet, med dess 228 medarbetare och ca 300 miljoner kronor i omsättning, motsvarar drygt hälften av Eneas totala konsultverksamhet.
Alten Groups får med köpet tillgång till den nordiska konsultverksamhetens specialistkompetens inom områden som inbyggda system, test och kvalitetssäkring inom industrierna för telekommunikation och försvar.
Anders Lidbäck berättar även att Enea och Alten Group kommer att ha ett samarbete kring gemensamma kunder. Som en del av avtalet förbinder sig Enea att av Alten Group köpa en viss andel konsulttjänster till marknadsmässiga priser under året.
Efter avyttringen består Eneas kvarvarande verksamhet av 400 medarbetar i nio länder.
Köpeskillingen uppgår till aktierna i Enea Services Stockholm AB, Enea Services Östersund och Enea Services Linköping AB uppgår till 140 MSEK, kassa- och skuldfritt. Försäljningen innebär en reavinst på 66 MSEK. Slutregleringen av köpeskillingen kommer att baseras på bolagets reviderade bokslut för 2011 och beräknas ske under andra kvartalet 2012. Avyttringen ger ett tillskott av Eneas kassaflöde med 130 MSEK, under första och andra kvartalet.

 

Comments are closed.