Telia Sonera ökar i Kazakstan

Telia Sonera har tecknat ett avtal med Kazakhtelecom om att förvärva 49 procent av aktierna i GSM Kazakstan LLP, som verkar under varumärket Kcell. Köpeskillingen är satt till 1.519 miljoner dollar. Transaktionen, som är föremål för myndighetsgodkännande, beräknas vara slutfört under första kvartalet 2012.

Telia Sonera har vidare träffat en överenskommelse om att under vissa villkor sälja 25 procent av aktierna minus en aktie i Kcell i samband med en börsintroduktion (IPO). Börsintroduktionen beräknas vara klar under 2012. Beroende på aktiekursens utveckling efter börsintroduktionen kan Telia Sonera komma att betala ett ytterligare till Kazakhtelecom, enligt ett pressmeddelande.

För närvarande ägs GSM Kazakstan LLP av Fintur Holdings (51%) och Kazakhtelecom (49%). Fintur Holdings BV ägs av Telia Sonera (58,55%) och Turkcell (41,45%). När båda stegen i transaktionen har slutförts kommer Telia Soneras totala ägande i Kcell vara 61,74%..

– Detta avtal är ytterligare ett steg i genomförandet av vår strategi att öka ägandet i våra”kärninnehav”. Genom denna transaktion ökar Telia Sonera sitt ägande i Kcell, ett företag där vi redan har ledningen och operationell kontroll över verksamheten. Kcell är en klar marknadsledare i Kazakstan, den största marknaden i Centralasien, och har visat en anmärkningsvärd tillväxt under åren. Det faktum att en del av bolaget kommer att säljas i en börsintroduktion kommer att göra det ännu mer attraktivt, säger Tero Kivisaari, vd för Telia Sonera Eurasien i ett pressmeddelande.

Comments are closed.