Embedded från växthus till industri

Årets nominerade bidrag till Swedish Embedded Award är presenterade och de elva bidragen spänner, om möjligt, över ett ännu större fält än tidigare. Priset delas i år ut för tionde gången och är liksom tidigare uppdelat i tre kategorier: företag, högskolor och mikro/nano. Vinnarna kommer att utses den 2 oktober på Embedded Conference Scandinavia.
Vi kan börja med företagskategorin och bidraget HELIO L4A från Heliospectra AB.

Anthony Gilley från Heliospectra AB

Ljusvåglängden har stor betydelse för vilka egenskaper odlade växter får, men den går inte att reglera med de högtrycksnatriumlampor som idag används i växthus. Helio L4A är ett energieffektivt LED-baserat belysningssystem där färgspektrum, intensitet och belysningstider kan fjärrstyras och program läggas upp beroende på vilka egenskaper som önskas. I förlängningen utvecklas en sensoråterkoppling som tar hänsyn till reflekterat ljus från plantorna.

 

 I bidraget EL-Internet on Things, har Lintech Embedded AB använt en rad olika teknologier för att få fram ett övergripande system för att spara energi. Det hela går ut på att styra och känna av elförbrukare, lokalt eller över obegränsade avstånd. Systemet baseras på ett Internetbaserat sensornätverk och fjärrstyrda säkringar som kan styra faser och grupper i en vanlig elcentral. Lintech har tillgång till ett patent (sedan 1994) som finns inom området. Fjärrstyrningen sker trådlöst via ZigBee och vidare ut på Internet via ZigBee-gateway.

Jerry Lindblom visar en kombination av antenn och solcell

 

 Antalet cykelolyckor ökar dramatiskt och det beror inte enbart på att antalet cyklister ökar. Kombinationen cykel/mobiltelefon är också ett klart riskmoment.
Företaget Free2Move har tagit fram en sportkommunikator, HIOD One, som gör det möjligt för grupper av cyklister att kommunicera säkert mellan varandra över avstånd upp till 400 m (via Bluetooth). Kommunikatorn kan också styra mobiltelefonen och, via en app, förvandla en smart telefon till en cykeldator. Kommunikatorn har effektiv reducering av vindbrus och kan användas också i stark motvind.

Pelle Wiberg, Free2Move, med sportkommunikatorn HIOD One

 

Vibrationsmätaren ME12 från Vibrationsteknik AB är ett mät- och analyssystem för maskinvibrationer, baserat på en treaxlig MEMS-sensor. Den lilla vibrometern kommunicerar via Bluetooth med en smart telefon, som också används som presentationsenhet. Mätningarna sker enligt ISO-standard och visar snabbt om en maskin behöver åtgärdas, t ex på grund av defekta kullager.

Vibrometern kommunicerar via Bluetooth med en smart telefon

 

Miris Liquid Analyzer från Miris AB är det första portabla instrumentet för mjölkanalys. Instrumentet är baserat på en teknik kallad MIR (mid infraröd transmissionsspektroskopi) och ger en mycket snabb analys av till exempel fett- och proteinhalt. Sådana analyser används både inom lantbruket, till exempel för att ge mjölkbönder rätt betalt, och inom sjukvården för att analysera bröstmjölk. Snabb analys av bröstmjölk är oerhört viktig för att kunna ge för tidigt födda barn en korrekt näring.
Det portabla instrumentet gör det möjligt att effektivisera och kvalitetssäkra mjölkproduktion, men instrumentet kan också användas för att analysera andra vätskor. Instrumentet har utvecklats tillsammans med Prevas AB.

Miris Liquid Analyzer är det första portabla instrumentet för mjölkanalys

 

Bidraget TrackDown från TrackDown AB tar ett helhetsgrepp på problemet med stölder av till exempel bilar och båtar. Enbart i Sverige stjäls årligen bilar och båtar värda mer än 1 250 miljoner kronor. Bara i sju procent av fallen hittas förövaren och 40 procent av bilarna återfinns med stora skador. TrackDown är ett spårsystem som kan gömmas i bilar och båtar. Systemet ger en tidig varning när ett fordon är på väg att stjälas och ger information om var fordonet finns, oberoende av var i världen det hamnat. Systemet använder en kombination av GPS och andra spårmetoder och är därför okänsligt för GPS-störsändare.

En stöldsensor göms i det föremål som skall skyddas och skickar sedan positionsinformation via Internet

 

Studentbidragen har också de en mycket stor spännvidd. Här finns ofta mycket annorlunda och framsynta bidrag och det gäller även årets bidrag. Men i år är dessutom alla bidrag omedelbart användbara och kan mycket snabbt resultera i fungerande produkter.

Industriellt styrsystem från Johan Karlsson och Gonvei Kako (Högskolan i Halmstad) började med ett problem i ett snickeri. Det centrala spånsugssystemet slukade energi i onödan genom att suga ut luft även när maskinerna inte användes. Att bygga ett styrsystem baserat på programmerbara standardprodukter visade sig dyrt och ineffektivt.
Genom att ta fram ett automatiserat styrsystem baserat på mikroprocessor, strömtransformatorer och massor av programvara kunde man få ett system som känner av belastningen för varje maskin och kan programmeras med tröskelvärden, fördröjningar etc. Installationen är enkel och billig, då avkänningen baseras på strömtransformatorer som kopplas runt maskinernas matarledningar. Systemet klarar upp till tio maskiner.

 

Mikael Schwartz från Umeå Universitet har utvecklat ett mycket avancerat hjälpmedel för döva och hörselskadade. Hans Ljudlokalisator visar vilka ljud som finns i omgivningen och varifrån de kommer. Apparaten är liten och handhållen och på en grafisk display visar ljudens styrka, riktning och, om så önskas, också frekvensinnehåll. Vid mycket starka nivåer vibrerar den dessutom. Ljudlokalisatorn använder MEMS-mikrofoner och en grafisk OLED-display. Användaren kan anpassa funktionen och visningen efter sina egna behov.

Ljudlokalisatorn visar vilka ljud som finns i omgivningen och varifrån de kommer

 

Allt fler använder sin smarta telefon också för träning. En vanlig smartphone har GPS och accelerometer, förutom att den har stort minne och bra presentationsgrafik. Men de lösningar som finns för pulsmätning är fortfarande klumpiga och baseras på otympliga bröstband. Smartbeat, som utvecklats av Robert Bäckström och Isak Ladeborn från Högskolan i Halmstad, ger en betydligt smidigare lösning.

 

Många kläder, inte minst träningskläder, tvättas alltför ofta. Många gånger skulle det räcka med en uppfräschning. wAirdrobe, som utvecklats av Emelie Gustafsson och Niklas Brodin från Högskolan i Halmstad, är en garderob med inbyggd programmerbar uppfräschningsfunktion med hjälp av vattenånga. Plaggen blir fräshare och de flesta rynkor slätas ut. Garderoben är lätt att använda och kan förutom i hemmen användas i till exempel hotell och träningslokaler.

Emelie Gustafsson visar resultatet efter en uppfräschningscykel i wAirdrobe

 

Det i särklass längsta namnet har bidraget Energy harvesting Wheel Speed Sensor for the Anti-lock Braking System. Dhasarathy Parthasarathy från Chalmers University of Technology har ägnat sig åt problemet med spänningsmatning av trådlösa sensorer. I till exempel bilar står ledningsdragningen för en allt större del av kostnaden för en sensor och det gäller att kunna undvika ledningsdragning också för spänningsmatning.
Ett alternativ är då att minimera energiförbrukningen och "skörda" energi från någon annan källa (Energy Harvesting). I hastighetssensorn för låsningsfria bromsar hämtas energin induktivt från den elektromagnetiska givaren. Den energi som hämtas in räcker för att sensorn skall kunna skicka trådlösa signaler med en dryg sekunds intervall.

I hastighetssensorn för låsningsfria bromsar hämtas energin induktivt från den elektromagnetiska givaren

 

Comments are closed.