FMV köper krypto åt Rakel

Försvarets materielverk (FMV) har beställt krypteringsutrustning till blåljusmyndigheternas radiokommunikationssystem Rakel, av Sectra Communications. Utrustningen ska skydda samtal mot obehörig avlyssning.
TETRA-kryptot har utvecklats i samarbete med svenska myndigheter och börjar nu användas i samband med Sveriges nuvarande ordförandeskap i EU.
– Flera myndigheter såsom polis, tull och kustbevakningen behöver förstärka sitt skydd mot avlyssning. Det krypto vi erbjuder till Rakel-användare är lättanvänt och säkrar effektiv samverkan inom och mellan olika säkerhetsorgan, säger vd Michael Bertilsson vid Sectra Communications.

Sectras TETRA-crypto skyddar mot avlyssning oberoende av terminalleverantör och är integrerat i ett kort som liknar de SIM-kort och finns redan insatt i terminaler som redan används i Rakel.
Rakel är ett gemensamt radiokommunikationssystem för myndigheter och organisationer som arbetar med allmän ordning, säkerhet eller hälsa. Krisberedskapsmyndigheten ansvarar för att bygga ut Rakelsystemet i Sverige och utbyggnaden beräknas bli klar år 2010. Systemet används idag i Stockholm, Malmö och Göteborg.

Comments are closed.