Blanccos programvara certifieras

Finska Blancco Oy Ltd. meddelar att deras diskraderingsprogramvara är först inom sin kategori att bli utvald för Evaluation Assurance Level 3+.

Blancco, med verksamhet inom dataradering och lösningar för livscykelslut, meddelar att dess certifierade raderingsprodukter är på väg att erhålla Common Criteria Evaluation Assurance Level (EAL) 3+, förstärkt med ALC_FLR3.

Denna certifiering ger kunderna en garanti för att produkterna har genomgått en rigorös analys- och testningsprocess och följer de standarder som godkänts av International Standards Organization Denna certifiering ger kunderna en garanti för att produkterna har genomgått en rigorös analys- och testningsprocess och följer de standarder som godkänts av International Standards Organization.

Common Criteria är en internationellt erkänd oberoende säkerhetscertifiering som är godkänd av myndigheter i 26 länder i Europa, Australasien, Asien och Nordamerika. En Common Criteria-certifiering beviljas när ett licensierat Common Criteria-laboratorium gör bedömningen att en produkt uppfyller relevanta säkerhetsstandarder för funktion, utvecklingsmiljö, dokumentation och åtgärder för produkttestning.

– Blancco kommer att bli mycket stolta över att få bli den första leverantören av överskrivningsbaserad programvara för dataradering som certifieras enligt Common Criteria EAL3+. Blancco är redan den mest certifierade leverantören av dataradering, och kunderna som använder våra produkter för databorttagning garanteras att processen uppfyller och överträffar internationella standarder, utan att de behöver oroa sig över huruvida de uppfyller de olika säkerhetsstandarder som finns i enskilda länder, säger sade Kim Väisänen, vd för Blancco.

Blanccos dataraderingslösningar uppges följa de raderingsstandarder som etablerats av myndigheter och militär inom alla de större nationerna, samtidigt som deras kapacitet att radera samtliga data – även på dolda och ommappade sektorer – uppfyller standarderna för HIPAA, SOX, GLBA med flera.

Comments are closed.