Flextronics byter till Flex

Flextronics har nu officiellt bytt namn till Flex. Det nya företagsnamnet ska bättre avspegla att företaget idag har flera verksamheter än ren kontraktstillverkning.

– Vi har utvecklat vårt produkt- och tjänsteutbud genom åren och lagt till många nya lösningar och i dag är vi mycket mer än bara ett EMS, supply chain eller elektronikföretag, säger Michael Mendenhall, Flex chef för marketing and communications.

– Vår nya hemsida och företagsidentitet avspeglar bättre vilka vi är, säger Mendenhall vidare. Vi är stolta över att vara våra kunders konkurrensfördel från skiss till skala där teknik ger möjligheter till enklare och rikare liv.

Comments are closed.