Flexibla nät med nya Ethernet-muxpondrar

Transmodes nya Ethernet-muxpondrar skall hjälpa nätoperatörer att vidareutveckla funktionerna i sina paketbaserade optiska nät och göra näten mer flexibla och skalbara.

Utbyggnaden av paketbaserade optiska nät fortsätter i snabb takt. Transmode har därför utvecklat nya och vidareutvecklade Ethernet-muxpondrar till sin TM-Series-plattform. De nya Ethernet-muxpondrarna (EMXP IIe) är nyckelelement i företagets arkitektur "Native Packet optical 2.0" och kan användas tillsammans med övriga Ethernet-muxpondrar (EMXP II) från Transmode, så att operatörerna kan dra nytta av de nya funktionerna i befintliga och planerade utbyggnader.
De nya muxpondrarna använder samma programvarusvit som de ursprungliga EMXP II-enheterna och stöder funktioner som MPLS-TP, IGMPv3 och alla tjänster i Carrier Ethernet 2.0 (CE2.0) enligt Metro Ethernet Forum (MEF). Dessutom medger EMXP IIe också val av OTN-transport för alla 10G-portar med standard eller utökad felrättande kod (Forward Error Correction, FEC).
Operatörerna kan nu dra nytta av ännu längre optiska länkar och få en tätare integration med kärnnät som har OTN som ett komplement till kärnnät med Ethernet och MPLS. Tack vare den större trafikhanteringsförmågan är de nya enheterna särskilt lämpade för krävande tillämpningar som t ex Business Ethernet där det krävs ett stort antal tjänster per enhet.

Comments are closed.