Flexenclosure etablerar verksamhet i Indien

Den svenska experten på gröna kraftförsörjningslösningar för den internationella telekomsektorn, Flexenclosure, meddelar att de har öppnat ett dotterbolag i Indien.

Avsikten är att bygga på erfarenheterna och framgångarna för företagets E-site på en annan snabbväxande marknad, Afrika, och erbjuda mobiloperatörer i södra Asien lösningar som kan minska dieselförbrukningen, de operativa kostnaderna, och koldioxidutsläppen från en basstation med 90 procent.

Det nya dotterbolaget, Flexenclosure India Ltd, har redan påbörjat sin verksamhet med bas i Gurgaon nära New Delhi under ledning av Mukesh Singh. Mukesh Singh är f.d. chef för Corporate and Business development vid Nokia Siemens Networks, och har också arbetat som affärschef för Ericsson. Han har bott i Sverige i många år och har en ekonomexamen från IHM Business School i Stockholm.

Flexenclosure India Ltd kommer att fokusera på att erbjuda mobiloperatörer i södra Asien – Indien, Sri Lanka, Bangladesh och Nepal – sin prisbelönta avancerade, gröna kraftförsörjningslösning E-site för drift av basstationer för mobiltrafik utanför elnätet (“off-grid”). E-site har kapacitet att driva basstationer till upp till 90 procent med sol- och vindkraft. Detta kan minska de operativa kostnaderna och koldioxidutsläppen med lika mycket. Normalt sett drivs basstationer off-grid med dyr och miljöovänlig diesel. Indien och omgivande länder är stora och snabbväxande telekommarknader, och stora delar av regionen saknar tillgång till elektricitet.

Flexenclosure har ett brett produktsortiment som består av E-site, modulära, flexibla och nyckelfärdiga datahallar, robusta och stryktåliga telekomstationer, och mobila sajter. Flexenclosure India kommer initialt att fokusera på att marknadsföra E-site.

– Södra Asien är en mycket viktig marknad för Flexenclosure. Med etableringen av Flexenclosure India kommer vi närmare våra kunder i regionen vilket hjälper oss att vidareutveckla vad som redan är världens mest effektiva gröna kraftförsörjningslösningar. Jag har arbetat i Indien med tre tidigare arbetsgivare och ser fram emot att få bli delaktig i en sådan spännande, snabbt växande och omvälvande ekonomi igen, säger David King, vd för Flexenclosure.

250 E-site sålda till Airtel Nigeria

Flexenclosure uppger att de under den senaste tiden har nått stora framgångar på en annan snabbväxande telekommarknad: Afrika. Företaget fick i höstas en stororder från världens femte största mobiloperatör Airtel för att uppgradera 250 dieseldrivna basstationer i Nigeria med E-site.

– E-site är lämplig för mobiloperatörer i södra Asien eftersom elnätet här inte är fullt utbyggt, särskilt på landsbygden, och inte alltid tillförlitligt där det finns. En tredjedel av Indien saknar el. Med sol och vind som kraftkällor kan mobiloperatörerna i regionen expandera med lönsamhet på landsbygden. Vi bygger på våra erfarenheter från bl a Afrika där våra lösningar är etablerade och bevisat funktionella. Med allt högre bränslepriser blir möjligheten att driva basstationer med gratis förnyelsebara energikällor ett lockande prospekt, säger Mukesh Singh, vd för Flexenclosure India Ltd.

Flexenclosure vann nyligen en Global Mobile Award för andra året i följd vid den stora telekommässan Mobile World Congress i Barcelona. Juryn belönade E-site med en Green Mobile Award med motiveringen att E-site är “current, practical and cost-efficient. The solution helps to alleviate issues around radio base station power availability and also deals with environmental preservation."

Flexenclosure India Ltd är ett joint venture tillsammans med det indiska industrikonglomeratet Artheon. Flexenclosure äger 51 procent av det indiska dotterbolaget, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.