Fler verktyg för kontaktdon

Elektronikdistributören Avnet Abacus lagerhåller nu hundratals verktygsprodukter för kontaktdonstillämpningar från Molex och TE Connectivity (TE).

Verktygsprodukterna för tillämpningar från Molex och TE spänner över ett stort antal verktyg från handverktyg till stora volymer av helautomatiska maskiner. Manuellt manövrerad utrustning är det mest populära alternativet för prototyper, fältreparationer och begränsad produktionsvolym. Semiautomatisk utrustning, till exempel bänkverktyg av branschstandard ger mer flexibilitet i produktionen samtidigt som helt automatiserad utrustning ytterligare förbättrar produktionen och erbjuder mer justerbarhet.
– Ingenjörer som använder delar från TE Connectivity och Molex kan nu införskaffa hela sitt kontaktdonsbehov från Avnet Abacus, även mindre mängder för prototyper, och matcha beställningar för både prototyptillverkning och fullvolymsproduktion, säger Hagen Goetze, europeisk marknadschef på Avnet Abacus.

Comments are closed.