Fler mobila än fasta abonnenter

Den andra konferens som NGMN, Next generation Mobile Networks Alliance, höll under sommaren utmynnade i prognosen att fler abonnenter kommer att ha mobilt än fast bredband inom några år. Invigningstalaren Hamid Akhavan, som är styrelseordförande i NGMN och vd för T-mobile, stöder sig på uppgifter från undersökningsföretaget Informa beträffande penetrationen av trådlöst bredband.
Enligt honom står aktörer för mobilt bredband inför tre utmaningar:
* Det måste ha utomordentligt goda erfarenheter för att kunna erbjuda personanpassade, lättanvända apparater med rätta tjänster, utan avbrott.
* De måste minska sina kostnader för överföring av mobil trafik och se till att operatörens alla tillgångar används optimalt.
* De måste anpassa sig för att i rätt tid ta del av apparater, nätverk och tjänster.
På basis av dessa principer drog Hamid Akhavan upp riktlinjerna för en framtida utveckling an NGMN Alliance:
– Det gäller att erbjuda allt som är möjligt för att uppfylla de krav som kretsar runt kunderna och att intensivt testa ut system, apparater och tjänster innan de kommer i kommersiellt bruk 2010.
Budskapet från NGMN är också att 3GPP/LTE/SAE är den första teknik som, tack vare sin intensiva och detaljerade teknikutveckling, i hög grad uppfyller sina mål och som accepterats av styrelsen.

Comments are closed.