Fler instruktioner ger mindre kod

Microchips ny 8-bits enkapseldatorer får nu ett par extra instruktioner, större adressområde och större stack. Det ökar prestanda och minskar kodmängden.

De nya PIC16-processorerna kommer på det här sättet att kunna adressera upp till 32 kbyte programminne och 4 kbyte instruktionsminne.
– Det är bland annat viktigt när vi vill integrera fler och mera avancerade periferienheter, säger Fanie Duvenhage från Microchip. På sikt kommer alla nya 8-bitsprocessorer att ha de utökade funktionerna.
Microchip fortsätter att satsa på 8 bit, bland annat med ännu mindre och effektsnålare enheter.

Comments are closed.