Fjärrstyrda fordon kan släcka bränder

En brand i en gruva är förknippat med flera risker för såväl gruvarbetare som insatspersonal. Forskare vid Luleå tekniska universitet har därför undersökt möjligheten att använda fjärrstyrda arbetsfordon för att släcka bränder i gruvor.

Vid en brand i till exempel en gruva, gäller det att snabbt evakuera gruvpersonal och påbörja släckningsinsatser. För att påskynda arbetet skulle fjärrstyrda arbetsfordon, vilka blir allt vanligare i svenska gruvor, snabbt kunna göras om till brandbekämpningsenheter.
Idén föddes redan 2013 då Luleå tekniska universitet kontaktades av räddningstjänsten i Luleå i samband med en brand på SSAB. Räddningstjänsten ville ha hjälp med en fjärrstyrd inspektion av brandhärden.
En radiostyrd bil försedd med antenn och förstärkare, filmkamera och en smartphone med videolänk till operatören, byggdes snabbt ihop och togs med till platsen. Bilen behövde aldrig användas, men incidenten blev startskottet för ett samarbete mellan universitetet och räddningstjänsten i Luleå.
Vid Luleå tekniska universitet pågår sedan tidigare forskning kring just fjärrstyrda arbetsfordon och automatisering i gruvmiljö. Detta bland annat inom ramen för forskningsämnet reglerteknik och EISLAB.
– Vi har en mångårig upparbetad kompetens kring automation och fjärrstyrning av tunga arbetsfordon i gruvapplikationer, säger Ulf Andersson vid reglerteknik.
Tillsammans med Boliden Minerals, Volvo Construction Equipment AB, Cold Cut Systems AB, Örebro universitet, Robotdalen och räddningstjänsten i Luleå, har Luleå tekniska universitet medverkat i en förstudie som sonderat terrängen för fortsatta utvecklingsmöjligheter. Och tidigare i år utfördes en avslutande demonstration baserad på uppdraget i förstudien.
– Räddningstjänsten simulerade rökutveckling och vår fjärrstyrda hjullastare var utrustad med ett skärsläckarsystem och en värmekamera, berättar Ulf Andersson.
– För universitets del har förstudien resulterat i nya viktiga samarbetspartners på ett nationellt plan. Förhoppningsvis kan dessa samarbeten fortsätta.
Skärsläckningsteknik verkar genom att vatten blandas med ett skärmedel som pressas ut genom ett speciellt munstycke under högt tryck. Strålen kan skära genom byggnads- och konstruktionsmaterial på mycket kort tid och metoden bidrar därför till ett säkert angrepp av brand och brandgaser från utsidan av brandrummet. En skärsläckare är alltid monterad på ett fordon.

Comments are closed.