Bosch satsar på ny batteriteknik

Bosch investerar nu i en ny batteriteknik för eldrivna fordon där battericellens anod tillverkas av rent litium genom att förvärva det nystartade företaget Seeo Inc. i USA. Den nya tekniken kan vara produktionsfärdig redan om fem år, enligt Bosch.

– Bosch använder sin kunskap och stora finansiella resurser för att uppnå ett genombrott inom elektromobilitet. Förvärvet av det amerikanska uppstartsföretaget Seeo Inc. (beläget i Hayward nära Silicon Valley) kommer att bidra till att göra detta möjligt, säger Dr Volkmar Denner, ordförande i styrelsen för förvaltningen av Robert Bosch GmbH.

Utöver sin egen utveckling inom batteriteknik säger sig Bosch nu ha fått avgörande know-how inom innovativa solid-state-celler för litiumbatterier samt exklusiva patent.

– Solid-state-celler kan vara en banbrytande teknik. En disruptiv start-up-teknik möter den breda systemkunskap och finansiella resurser som finns hos ett multinationellt företag. Hittills har industrins mål varit att dubbla batteriernas energitäthet och halvera dess kostnader tills slutet av detta årtionde. Med de nya solid-state-cellerna ser Bosch en potential att mer än fördubbla energitäthet till 2020 och samtidigt minska kostnaderna betydligt mer.

Enligt företagets prognoser kommer ungefär 15 procent av alla nya bilar byggda i världen 2025 att ha åtminstone en hybriddrivlina. I Europa kommer mer än en tredjedel av alla nya bilar vara elektriskt drivna – majoriteten som plug-in-hybrider. För att möta den här marknaden upprättade Bosch, GS Yuasa och Mitsubishi Corporation 2014 samriskföretaget Lithium Energy and Power GmbH & Co vars syfte är att utveckla en mer kraftfull generation litiumjon-batterier. Seeos teknik kompletterar det arbete som Bosch gjort hittills tillsammans med sina japanska partners.

En sak som begränsar energikapaciteten i dagens litiumjonceller är att anoden till stor del består av grafit. Något som Bosch nu ändrar på samtidigt som det heller inte behövs någon flytande elektrolyt i de nya battericellerna som kan orsaka brand.

– Tack vare förvärvet av Seeo Inc. besitter Bosch nu de första testcellerna som har potential att uppfylla de höga krav som bilindustrin ställer på hållbarhet och säkerhet.

Comments are closed.