Firar och presenterar nytt forskningscenter

Intel kopplar samman forskning med verkliga livet på den 10:e upplagan av den årliga konferensen ”Research at Intel” och passar samtidigt på att presentera ett nytt akademiskt forskningscenter.

Igår amerikansk tid öppnade Intel Labs den tionde upplagan av Research at Intel. Justin Rattner, Chief Technology Officer på Intel, tillkännagjorde "facets of future life", en presentation som visade upp mer än 20 innovativa forskningsprojekt som kommer vara delaktiga i att forma framtidens teknik. Justin Rattner presenterade också det sjunde Intel Science Technology Center (ISTC). Det nya forskningscentret kommer att fokusera på social computing och bli Intels första universitetssamarbete som fokuserar på design av användarupplevelser.

University of California, Irvine är värd för Intels nya center ISTC-social, och inkluderar samarbete med forskningsgrupper på universitet som Cornell, Georgia Tech, Indiana University och NYU. Det nya centret representerar Intels sista delleverans på 15 miljoner dollar som avslutar den initiala femårsplanen för ISTC-programmet om totalt 100 miljoner dollar som påbörjades i januari 2011. På samma sätt som de övriga sex ISTC-programmen som innefattar forskning kring big data, cloud computing, embedded computing, visual computing, secure computing och pervasive computing, är det nya social computing-centrat skapat för att bygga ett nära samarbete mellan Intel och akademierna. Forskningscentrets mål är att skapa en ny era för computing och produktiv ny forskning genom att skapa ett forum bestående av forskare ("social scientists") och teknologer.

ISTC-Social uppges komma att fokusera sin forskning på att utforska informationsteknologi och digital media som ett socialt och kulturellt fenomen. Människors digitala och sociala liv kommer att mer och mer sammanflätas – något som inom akademiska kretsar uppges vara för den tredje vågen (third wave of social computing). Den tredje vågen ska ge möjligheter för nya innovationer inom olika områden, såsom hur det digitala och det sociala relaterar till varandra genom data och hur grupper kan använda sig av digitala verktyg för att kopplas samman med varandra. ISTC-Social kommer att försöka vara i framkant av hur människor använder kraftfulla nätverk, mobillitet och molnet för att förstå nya möjligheter till utveckling, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.