Finsk-kinesiskt nanoteknikcenter invigt

Det högteknologiska företaget Picosun Oy, som utvecklar utrustning för Atomic Layer Deposition (ALD), meddelar att man blir det första finska företaget att ansluta sig till det kinesisk-finska samarbetet kring nanoinnovationer i Suzhou, beläget i den östra delen av Kina.

 

Från vänster till höger: Mr. Stephen Liu, CEO för Picosuns distributör i Kina, Beijing Honoprof Sci. & Tech. Ltd; H. E – Mr. Wan Gang, Kinas minister för vetenskap – Mr. Jyri Häkämies, Finland handelsminister – Dr. Wei-Min Li, applikationsdirektör för Picosun och CEO för Picosun Asia Pte. Ltd.

Det nya innovationscentret vigdes den 2 november i år av Wan Gang, Kinas minister för vetenskap och teknologi Minister och Jyri Häkämies, Finlands handelsminister.

– Picosun har aktivt initierat samarbetet mellan akademi och industri inom ALD mellan Finland och Kina. Det är naturligt att vi deltar i alla projekten inom ramen för den finsk-kinesiska innovationsalliansen inom nanoteknik. Picosun är det första finska företaget som flyttar in i nanoinnovationscentret. Jag ser fram emot att industrialisera ALD-tekniken i Kina, sägerWei-Min Li.

Picosun Oy har sitt huvudkontor i Espoo i Finland. Företaget tillverkar ALD-system, baserade på sin ALD reaktordesign och tillverkning. Picosun Oy har sina produktionsfaciliteter lokaliserade till Kirkkonummi, Finland, huvudkvarteret för USA i Detroit, Michigan, och det asiatiska huvudkvarteret i Singapore.

(Länk till mera information om Picosuns ALD-tekniken. )

Comments are closed.