20 miljoner till forskning om datacentra

En grupp forskare vid Umeå universitet och Lunds universitet tilldelas 20 miljoner kronor av Vetenskapsrådet. Projektet avser forskning om framtida virtuella datorresurser som automatiskt anpassar kapaciteten efter tillämpningarnas behov och som slukar så lite energi som möjligt.

Projektet, som går under namnet Cloud Control, är inriktat mot utveckling av nya metoder för automatisk hantering av resurser och tjänster i framtida elastiska datormoln. Syftet uppges vara att i datacenter skapa virtuella datorresurser som automatiskt anpassar kapaciteten efter tillämpningarnas behov, för att ge så stabil prestanda som möjligt med acceptabla kostnader och energiåtgång.

De virtuella datorresurserna är skapade utifrån ett distribuerat system med virtuella maskiner som grundläggande byggstenar och ett management-system för att effektivt hantera dem. Projektets ansats är att skapa ett system av samverkande regulatorer som optimerar hanteringen av datacentrets resurser under hela den tid som en applikation körs.

Dessa framtida datacenter kommer att vara en nyckelkomponent för det digitala samhället tack vare sin flexibilitet och kapacitet att lagra och bearbeta information i en skala som långt överskrider den teknik som finns tillgänglig idag.

Erik Elmroths forskningsgrupp är väl etablerad på den europeiska forskningsarenan och deltar i såväl storskaliga nationella som internationella projekt. Det nu aktuella projektet Cloud Control kommer att pågå fram till 2016, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.