Finanskrisen ger lyft åt Linköpingsföretag

Som ett led i det stödpaket på 200 miljarder euro som EU-kommissionen lade fram i december kommer 1,5 miljarder euro att vikas till utbyggnad av öppna bredbandsnät i Europas glesbygder, en utveckling som spelar Linköpingsförtaget Netadmin System i händerna, enligt företagets vd.

Netadmin System utvecklar system för automatisering av drift- och affärsprocesser i öppna bredbandsnät, en förutsättning för att driva alla de nya bredbandsnät som nu växer fram i Europa.
– EU-kommissionens beslut spelar oss verkligen i händerna och kommer att skapa en rejäl tillväxtmarknad för oss, säger Peter Lövgren, vd i Netadmin System.

Det var för att få fart på Europas ekonomi och förhindra ytterligare spridning av den globala finanskrisen som EU-kommissionen lade fram en återhämtningsplan på 200 miljarder euro. Målet är att öka efterfrågan, skapa nya arbeten och att återskapa förtroendet för marknaden. Planen ska även bidra till tillväxt i ett längre perspektiv.
Av paketets 200 miljarder euro ska 170 miljarder aktiveras från EU:s medlemsländer och resterande 30 från EU:s budget via Europeiska investeringsbanken. De sammanlagda kostnaderna utgör cirka 1,5 procent av EU-ländernas BNP. Åtgärdspaketet kommer att gälla under maximalt två år, 2009-2010. Den 28 januari fattade kommissionen beslutet att inom ramen för detta program använda 1,5 miljarder euro för utbyggnad och uppgradering av bredbandsnät i glesbygdsområden.

Bredband är en viktig förutsättning för att skapa tillväxt och arbete inom EU och kommissionen tar därför ett brett grepp för att öka användandet av bredband inom EU. Kommissionärerna föreslår åtgärder när det gäller teknisk utveckling, konkurrens, regionalstöd samt slår fast att bredband spelar en viktig roll för att skapa och upprätthålla en levande landsbygd.
– Tillgång till bredband är en förutsättning för e-handel och för att skapa tillväxt och arbete. Konkurrens och en öppen marknad är helt klart de bästa pådrivarna för att bygga ut bredbandsanvändandet inom EU.
I en sammanställning från EU-kommissionen pekas dock Sverige ut som det land där bredbandsutvecklingen har kommit längst och där man ligger bäst till för att skörda bredbandsvinsterna i framtiden. Rankningen av EU:s medlemsländer tar inte bara upp hur många bredbandslinjer som finns i förhållande till befolkningsantalet – där Sverige bara kommer på en fjärdeplats – utan också hur snabbt det genomsnittliga bredbandet är, hur utbredningen ser ut på landsbygden och hur väl konkurrensen fungerar på den inhemska marknaden. Ytterligare en faktor är hur kunskaperna om IT ser ut hos befolkningen i stort. På andra plats kommer Nederländerna, sist i rankningen kommer Polen, Rumänien, Cypern och Bulgarien.
Samtidigt vill EU-kommissionen profilera Europa inför övergången till nästa generations internet, eller "Web 3.0" som det också kallas. I takt med att internettjänster för till exempel affärsverksamhet och underhållning blir alltmer avancerade, och gränsen mellan trådlöst och fast internet suddas ut, blir det enligt Netadmin System viktigt för EU att ligga i framkant i utvecklingen.

Comments are closed.