Finansiering till praktik för nyanlända

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) får del av Wallenbergstiftelsernas stora aviserade anslag för ökad utbildning för integration. Huvuddelen av anslagen till IVA ska användas att starta upp det nya projektet Jobbsprånget på bred front.


Saad Mushtaq med handledare Göran Olsson på Kraftkonsult. Foto Daniel Roos

Satsningen går ut på att ge nyanlända akademiker möjlighet till fyra månaders praktik. För IVA är beskedet mycket välkommet, och ger möjlighet att driva den lovande satsningen vidare. Jobbsprånget har hittills drivits som en pilotaktivitet.
û Jobbsprånget är angeläget för IVA och vi gläds över Wallenbergstiftelsernas generösa finansiering så att vi snabbt kan komma igång, säger IVAs vd, professor Björn O. Nilsson med anledning av Wallenbergstiftelsernas besked om finansiering.
Finansieringsbeskedet är en del i de tre största Wallenbergstiftelsernas program ”Utbildning för ökad integration”, som är en tioårig satsning på utbildningsinsatser med målsättning att förbättra integrationen i samhället. Programmet stöds av Wallenbergstiftelserna med 300 miljoner kronor i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Svenska Akademien.
Jobbsprånget är ett praktikprogram för nyanlända akademiker med teknisk, naturvetenskaplig och ekonomisk utbildning . Det initierades 2015 som en pilotaktivitet av Sveriges Ingenjörer, Pacta samt IVA, som även projektleder satsningen. Jobbsprånget har ett nära samarbete med såväl Migrationsverket som Arbetsförmedlingen och erbjuder praktik till personer inskrivna hos båda dessa.
Under pilotomgången våren 2016 genomförs Jobbsprånget med ett femtontal arbetsgivare som erbjuder praktik för nyanlända på sammanlagt ett tiotal orter. Såväl offentliga som privata arbetsgivare deltar. På sikt – och givet samfinansiering från regeringen – siktar Jobbsprånget på att kunna ordna praktikplatser hos svenska företag för upp till 4 000 nyanlända akademiker inom fem års tid.
Satsningen Jobbsprånget bygger på de erfarenheter, processer och nätverk som skapats inom IVAs framgångsrika projekt Tekniksprånget. Tekniksprånget är ett samverkansprojekt där Sveriges arbetsgivare, tillsammans med regeringen, satsar för att säkra landets framtida kompetensförsörjning genom att locka fler ungdomar till ingenjörsutbildning. Genom fyra månaders betald praktik får ungdomar i hela landet chansen att testa ingenjörsyrket i praktiken. Syftet med Tekniksprånget är att inspirera unga till att läsa och slutföra en högre teknisk utbildning genom att ge dem en tydligare målbild av vad som väntar efter studierna. 8 av 10 av de som praktiserat uppger att de studerar eller inom kort planerar att studera en högre teknisk utbildning. 9 av 10 av de som praktiserat och påbörjat en utbildning anger att Tekniksprånget leder till färre avhopp från ingenjörsstudierna.
– Med dessa medel kan vi nu fortsätta växa Jobbsprånget nationellt och bidra till att fler nyanlända akademiker ges möjlighet att snabbt komma ut i svenskt arbetsliv, säger Alexandra Ridderstad, verksamhetsansvarig för Jobbsprånget och Tekniksprånget.
Medverkande arbetsgivare i pilotomgången av Jobbsprånget:
ÅF, SCA, Akelius Residential Properties, Mölnlycke Healthcare, NSVA, Lidingö Stad, Telge Affärsområde Hus, Tom Tits, Södra Cell, Kraftkonsult, Swerea Mefos, Teracom Boxer Group, Umeå kommun, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, BrightLabs och Uppdragshuset.

Comments are closed.